Faculty

Aziza Dawood Naik High School, Ratnagiri

Dr. Siraj Ahmed Md. Sayeed Momin

Teaching Staff

Mrs. Rafiya
Imtiyaz Lambey
Mrs. Raeesa
Tanveer Mujawar
Mrs. Rashida
Yasin Temkar
Miss Nilofar
Ismail Solkar
Mrs. Zaiba
Ilyas Bhattiwale
Mr. Imtiyaz
Qitbuddin Shaikh
Mrs. Shabnam
Yusuf Shirgaonkar
Mr. Sameer
Hidayatullah Gadbade
Mrs. Mohammadi Parveen
Shafaqat Syed
Mr. Tanveer
Moosa Bagalkote
Mr. Tauseef Iqbal
M.S.Alam Shaikh
Mr. Imran
Ilahi Taj Husain
Miss. Shahida
Nuruddin Wasta
Mr. Muzakkir
Mumtazuddin Khatib
Miss. Shagufta
Kasam Solkar
Mr. Shanawaz
Noor Mohd. Rajapkar
Miss. Saliha Sayyed
Mainuddin Mulla
Mrs. Sabiha
Fahim Kapali
Mr. Moinuddin
Chand Saheb Bhairewadi
Miss Shabana
Iqbal Kazi

Ismail Hakim Primary School, Ratnagiri

Head Mistress - Mrs. Murida Siraj Kazi

Teaching Staff

Solkar
Nasrin A.M.
Patel
Saira I.
Kotawdekar
Zakira M.
Borkar
Nahida T.
Sani
Aleem Anjum R.
Wagale
Saira S.
Budye
Sumaiyya S.
Jaigadkar
Khadija A. A.
Pathan
Saniya M.
Mhaskar
Shaziya N.
Solkar
Rahat M.
Shaikh
Banu S.
Mulla
Zarin A.
Mukadam
Safiya I.
Mogal
Asma I.
Patankar
Shama L.
Vanoo
Saliha Z.

Shaikh Hasan Naik Nursery Classes, Ratnagiri

Teaching Staff

Walapkar
Mumtaz M.H
Tanasha
Asiya M.
Pangare
Sumaiyya A.
Hodekar
Shifa N.
Nakhwa
Rubina A.
Mastan
Mehfuza N.
Inamdar
Uzma A.

M. D. Naik Computer Academy, Ratnagiri

fac3

Mr. Zahoor Husainmiya Thakur (Computer Lab. Incharge)

fac4

Miss. Azra Aslam Bhatkar (Computer Lab Incharge)